Budoucnost Evropy – Program Horizon 2020

Aktualizace: 14. čvn 2019

Neuvěřitelných 1 925 miliard Kč. Horizon 2020 je program Evropské unie pro výzkum a inovace, který běží od roku 2014 až do roku 2020. Je to doposud největší program v této oblasti, který EU vytvořila. Celkově je dotován částkou kolem 77 miliard EUR, což při kurzu 25 Kč za EURO je neuvěřitelných 1 925 miliard Kč.Cílem programu je zajistit, aby Evropa vytvářela vědu světové úrovně, odstranila překážky pro inovace a usnadnila veřejnému a soukromému sektoru vytvářet inovace. Program Horizon 2020 nabízí skutečně velkorysé granty ve většině vědních a technologických oborů určených pro civilní využití. Klíčovými podmínkami jsou realizovatelnost projektu na trhu a jeho dostatečný dopad na oblast environmentálních a společenských problémů. Není podmínkou, aby projekt byl z regionu EU.


V prosinci 2017 bylo odesláno 115 235 způsobilých návrhů, již bylo uzavřeno 329 výzev a přiděleno 13 903 grantů v celkovém rozsahu 24,8 miliard EUR. Nejvíce jich bylo podáno v Británii (12,4 %), Itálii (11,2 %), Německu (11,2 %), Španělsku (10,6 %) a Francii (7,7 %). ČR reprezentovala 1,1 %. Mimo EU bylo nejvíce aktivní Švýcarsko, Norsko, Izrael, Turecko a USA. Z pohledu typu organizace, které podávaly žádost, tak nejvíce žádaly školy (38 %) a druhé v pořadí byly soukromé firmy (36 %).

„Je to poprvé v historii, kdy Evropská komise zapojila nezávislé komerční experty do rozhodovacího procesu v rámci SME Instrumentu.“

Patřím spíše mezi kritiky politizace EU. Když mne infomovali o nominaci, přiznám se, že jsem chvíli váhal, jak se k tomu mám postavit. Nakonec jsem svou nominaci přijal ze dvou zásadních důvodů.


Prvním z nich je fokus programu na řešení celospolečenských otázek, zejména environmentálních problémů, bez regionálního omezení EU. Druhým z nich je právě testování spolupráce mezi EU administrativou a soukromým sektorem v oblasti SME, kterou považuji za velice zásadní pro budoucnost společného fungování v rámci EU.První zkušenost


V dubnu jsem absolvoval první zasedání komise v Bruselu. Velmi náročný týden, který měl výbornou organizaci a dobrou dynamiku. Komise byly složeny ze 6 členů, mezi nimiž byli zástupci vědy, velkých investičních fondů a inkubačních rozvojových agentur.


Pro mne osobně velmi silná zkušenost. Rozhodovací proces byl v mnoha případech velmi náročný a několikrát jsme museli zůstat i po skončení oficiálního programu a diskutovali jsme o našich názorech na projekt a jeho možnosti realizace.


Všechny projekty, které jsem viděl, byly výborně připraveny a z mého pohledu odpovídaly cílům celého programu H2020. Velký rozdíl byl vidět mezi nositeli projektu, který většinou korespondoval se situací v daném oboru, a jejich schopností homogenně odprezentovat své vize a plány. Několikrát se stalo, že jsme nestihli rozhodnout v daném čase a seděli jsme nad projekty ještě několik desítek minut po skončení oficiálních prezentací, než došlo ke shodě.

​© 2018 Jan Petr Nekovář

  • Facebook Clean
  • White LinkedIn Icon