MOJE BÁSNĚ V SOUVISLOSTECH 

ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU

Svoje básně vnímám jako jedny z mnoha stop, které po sobě ve svém životním příběhu zanechávám. Rád si hraju se slovy a nechávám znít na rtech odrazy svého příběhu.​ Jsou to vibrace, které znějí z hloubky mé podstaty, a ve vrstvě vnímání rezonují se situacemi, kterých jsem svědkem.

Žijeme v báječné době změn a možností. Jako civilizace stojíme na prahu své udržitelnosti, která se dotýká každého z nás. Žijeme v čase, který s sebou přináší osobní rozhodnutí každého z nás. Nemůžeme se schovat na svém kontinentě, ve své zemi a dělat, že se nic neděje. Dotýká se to nás všech. 

 

Na kterou stranu se každý z nás přidá, je naše osobní volba. Na jedné straně budou stát ti, kteří stojí se Zemí, a na straně druhé ti, kteří brání stávající uspořádání. Já stojím na straně Země.

 

Svoji aktuální tvorbu tak vnímám jako svůj „protest song“. Bezpečné místo, kde je prostor pro emoce, touhy, vášně a pro povzbuzující oheň změny a inspirace. 

 

Báseň je jako hudba, která na jedné straně spřádá možnosti souvislostí, které jsou v ní obsaženy, a na straně druhé rozeznívá svou náladou vnitřní podstatu každého z nás. Jsou to doteky slov, které souzní v alikvótě s obsahem. Nechte je zaznít na svých rtech, podpořené mocným větrem vašich plic. V něžnosti a v respektu sama k sobě. Je to jako stát před zrcadlem a poslouchat.

 

MOJE BÁSNĚ

V PROUDU DNÍ

Některé moje prvotiny, které jsem našel ve svých denících, a básně mých oblíbených autorů.

NA PRAHU SOUMRAKU

Právě rozepsaná sbírka. Aktuální tvorba, která zrcadlí střípky mého životního příběhu.

​© 2018 Jan Petr Nekovář

  • Facebook Clean
  • White LinkedIn Icon