KDO JSEM

Jsem člověk. Mám rád život, planetu a lidi. 

Už od mládí jsem hodně četl a zabýval se rozvojem svého vnímání. Moje životní rozhodování a touha po poznání mne provedly neuvěřitelně dynamickým příběhem, který mi neustále přináší nové výzvy, kterým se učím postavit.

Někdy úspěšně, někdy neúspěšně.

 

Svoje činy považuji za rukopis mého vlastního rozhodování a své Já vnímám jako moderátora a pozorovatele mezi dopadem mého příběhu a mou osobní jedinečností, kterou chápu jako podstatu své osobnosti. 

Různorodost mé životní i profesní zkušenosti ve mně zformovala životní poslání, které přesahuje kruh mé rodiny. Žijeme v době, která je velmi dynamická, a neustále posunujeme hranice našich možností. Tyto možnosti pak vyvolávají nespočet fundamentálních otázek, které posunují hranice našich osobních interpretačních modelů a předsudků. Baví mě být u toho a vytvářet prostor pro diskuzi a konkrétní praktické projekty na osobní, firemní či společenské úrovni.

Aktivně vytvářím projekty a inovace jak na poli vzdělávání s přesahem do firemního řízení a leadershipu, tak na poli environmentálních a společenských otázek evropského či globálního charakteru. 

JAN

V roce 2018 jsem se angažoval jako nezávislý evaluační expert programu HORIZON 2020, EIC SME Instrument.

Jsem členem pracovní skupiny Social Lab - New Horizon, která se soustředí na problematiku odpovědného přístupu k výzkumu a inovacím. RRI - Responsible Research & Innovation. 

Jsem zakladatel NAVIGATORsLAB.com 

NAVIGATORsLAB je inovační a rozvojová laboratoř, která se soustředí na řešení inovací a rozvoje firem se silným důrazem na sebeuvědomování a rozvoj leadershipu s přesahem do společenské odpovědnosti. 

NEKOVARS.com

Pracujeme s Alenou společně. Naším posláním je prosadit sebeuvědomování jako základ vzdělávání a řízení podniku s přesahem do základní environmentální odpovědnosti každého z nás. 

​Žijeme společně na jedné planetě.

LOE-LOGO1.png

Jsem zakladatelem a předsedou spolku. Jsme zapsaný spolek ochránců přírody, který se soustředí na rozvoj vnímání vztahu člověka s přírodou a na zadržování vody v krajině. Velké úsilí soustředíme na rozvoj sebeuvědomování právě ve vztahu k rozvoji osobnosti člověka a k jeho "návratu" k přírodě. Volně navazujeme na japonský systém lesní terapie Šinrin-Joku.

logo-onsendo1.png

PRODÁNO, 2018

Jsem zakladatel UP21.com 

UP21 je pražský privátní investor a startupový inkubátor, který propojuje evropskou i globální startupovou scénu v srdci Evropy. Je to hrdý pořadatel evropského finále globální soutěže Startup World Cup. Svých 38,2% jsme na přelomu roku 2018 prodali Karlovi Janečkovi a veškerou svou pozornost věnujeme environmentálním a společenským problémům.

AEI-logo2.png
logo-nuik-black.png

Jsem zakladatel Asociace Environmentální Inovace a Národního Ústavu pro Integrovanou Krajinu.

Objevujeme cesty, jak zrychlit implementaci environmentální inovace do praxe. Naším cílem je zvýšit efektivitu klima adaptace v krajině a ve firemní sféře, zejména v oblasti úspory a recyklace vody. Jsme aktivními členy parlamentní pracovní skupiny VODA-SUCHO, kterou iniciovala Asociace Soukromých Zemědělců.

​© 2018 Jan Petr Nekovář

  • Facebook Clean
  • White LinkedIn Icon